Nieuws


16-6-2020: Sporthal de Smeltkroes in Corona tijden

Het zijn rare tijden, het Corona virus zet onze dagelijkse wereld heel aardig op de kop. Alle sportactiviteiten lagen de afgelopen periode stil en langzaam maar zeker pakken we voorzichtig de draad weer op. Behalve dat sport voor velen heel belangrijk is, is ieders gezondheid met stip het meest belangrijk. Samen hebben we de verantwoordelijkheid om met zorg voor en met elkaar het sporten weer mogelijk te maken, mooi dat het weer kan. Met de verenigingen zijn duidelijke afspraken en protocollen gemaakt om het buiten sporten vanaf medio mei voor een brede groep op te kunnen gaan pakken. Niet alleen de kinderen tot 12, die al eerder gestart waren, maar ook de jongeren en volwassenen kunnen buiten weer starten. Leuk om te vermelden dat ook showballet Poertwa gebruik gaat maken van het sportpark!


16-6-2020: Sporthal de Smeltkroes is gasloos

Er is een grote stap gezet in het verduurzamen van het sportpark. Op 7 mei jongstleden is de gaskraan dicht gedraaid. Inderdaad, het sportpark is nu gasloos. Dit is het resultaat van een aantal jaren van onderzoek. Technisch, maar ook financieel moest het project haalbaar zijn. In de loop van 2019 vielen die puzzelstukjes op een mooie manier in elkaar. Met enerzijds ondersteuning van het bestuur door inhoudelijke experts, en anderzijds door de financiële ondersteuning vanuit het Lijssels Potje, de Gemeente Deurne en landelijke subsidies. Het is gelukt om de grote stap te zetten naar verduurzaming van het sportpark en daar zijn we uitermate trots op. Door de Corona crisis liep het traject van realisatie ook net iets anders, er was het nodige oponthoud en er is nu weinig ruimte om deze mooie stap samen te vieren. Maar dat houden we tegoed, graag nodigen we jullie t.z.t. uit om deze mijlpaal kracht bij te zetten. Nu is de sporthal nog op slot en kan dat niet, maar we gaan er van uit dat die ruimte er komt. Stg. Belsa vind het van belang dat gebruikers weten hoe de stand van zaken is, vandaar dit bericht. En tegelijk maak ik graag van de gelegenheid gebruik om alle vrijwilligers alvast te bedanken die hieraan meegewerkt hebben, die het vertrouwen hebben gehouden en hard gewerkt hebben om deze stap mogelijk te maken. Hoort en zegt het voort; het is gelukt, sportpark de Smeltkroes is gasloos.